ĐÀO TẠO

  • HỆ NGẮN HẠN TẬP TRUNG
  • HỆ NGẮN HẠN TẬP TRUNG

    Chương trình kéo dài trong hai năm với hai học kỳ mỗi năm. Mỗi học kỳ học tập trung trong một tháng với 80 tiết học. Sau thời gian tập trung, học viên trở về gia đình và Hội Thánh địa phương để rèn luyện, thực tập và dự phần hầu việc Chúa.

    Xem thêm »
HỖ TRỢ khách hàng»
  • Hỗ Trợ (Skype)