Piano

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PIANO CLASSIC - VỠ LÒNG

Thứ hai, 15:21 Ngày 02/11/2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PIANO CLASSIC

(Lớp vỡ lòng)

LỚP PIANO VỠ LÒNG I (Soạn theo giáo trình John Thompson – Vỡ lòng)

I. Mục đích yêu cầu: Đàn 2 tay (lần lượt) các bài nhạc đơn giản.

II. Thời gian học: 2 khoá, mỗi khoá 3 tháng (12 tiết), mỗi tuần 1 tiết

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên từ 5 tuổi đến 8 tuổi mới bắt đầu học nhạc.

IV. Chương trình học:

KHOÁ I (12 tiết)

KHOÁ II (12 tiết)

L.T. Đọc tên các nốt nhạc:

…………………………………………….....

Nhận biết vị trí các nốt nhạc đã học trên phím đàn. Phân biệt trường độ các hình nốt:

 

 

T.H. Tư thế ngồi đàn, cách thả lỏng cánh tay khi đàn. Thực hiện cách đàn “non legato”. Đàn từng tay một số bài nhạc đơn giản (5-6 bài) hoà tấu cùng giáo viên.

L.T. Đọc tên các nốt nhạc:

……………………………………………………

Nhận biết vị trí các nốt nhạc đã học trên phím đàn. Phân biệt trường độ các dấu lặng:

 

 

Ý nghĩa của dấu nối:  …

T.H. Làm quen cách đàn “legato”. Đàn 2 tay (lần lượt) một số bài nhạc đơn giản (5-6 bài). Hoà tấu cùng giáo viên. Ôn tập, kiểm tra.

 

LỚP PIANO VỠ LÒNG II (Soạn theo giáo trình John Thompson – Vỡ lòng)

I. Mục đích yêu cầu: Đàn 2 tay (phối hợp) bài nhạc có hình thức quãng hoặc hợp âm 3 nốt ở bè tay trái.

II. Thời gian học: 2 khoá, mỗi khoá 3 tháng (12 tiết), mỗi tuần 1 tiết.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên từ  tuổi đến 8 tuổi đã học qua lớp Vỡ Lòng I.

IV. Chương trình học:

KHOÁ I (12 tiết)

KHOÁ II (12 tiết)

L.T. Ôn các phần lý thuyết đã học.

Đọc tên các nốt nhạc:

……………………………………………….

Nhận biết vị trí các nốt nhạc đã học trên phím đàn. Phân biệt trường độ các nốt  qe

T.H. Làm quen với dấu hoá. Nhận biết nốt nhạc có dấu hoá trên đàn. Sửa ngón tay cho đúng cách khi đàn. Thực tập 2 tay chung trên những bài nhạc nhỏ.

L.T. Giới thiệu dấu hoá (ở đầu khuôn nhạc).

Nhận biết hình thức nốt bè (quãng hoà âm).

…………………………………………….

T.H. Ôn các cách thể hiện “légato” & “non legato”. Làm quen cách đàn quãng 2, quãng 3 và hợp âm 3 nốt. Đàn một số bài nhạc (5-6 bài) có sử dụng quãng và hợp âm 3 nốt ở bè tay trái. Ôn tập, kiểm tra.

 

HỖ TRỢ khách hàng»
  • Hỗ Trợ (Skype)
    • ĐT: 08 3931 6598

            0918 061 603