THÔNG BÁO

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Thứ hai, 11:25 Ngày 09/01/2017

 

TRƯỜNG ÂM NHẠC THI THIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ Tên: ______________________________________________________________________

Địa Chỉ: ______________________________________________________________________

               ______________________________________________________________________

Ngày Tháng Năm Sinh: _______________________________________ Giới Tính: (Nam / Nữ)

Nơi Sinh: _____________________________________________________________________

Số Điện Thoại: _________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Trình Độ Học Vấn: Trung Học / Đại Học / Sau Đại Học

Hội Thánh (Điểm Nhóm): ________________________________________________________

Mục vụ trong quá khứ và hiện tại: __________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Đăng ký theo học chương trình âm nhạc cho người phục vụ:

 1. Hệ Ngắn Hạn Tập Trung
 2. Hệ Dài Hạn Không Tập Trung


 

KINH NGHIỆM THUỘC LINH

 1. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời sống mình như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hãy mô tả Chúa đã và đang làm việc trong đời sống bạn như thế nào? (Bạn có thể mô tả ảnh hưởng của lời Chúa và công việc của Đức Thánh Linh trên suy nghĩ, nhận thức, và lối sống của bạn.)

 

 

 1. Tại sao bạn quyết định ghi danh vào trường Âm Nhạc Thi Thiên?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan tất cả những điều ghi trong đơn này là sự thật. Nếu được nhận vào học, tôi xin hứa sẽ chấp hành nội quy của trường và cố gắng học tốt để trở thành người phục vụ Chúa trong lĩnh vực âm nhạc.

                                                                                                Ngày …… tháng …… năm……..

      Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

Gởi hoặc e-mail đơn xin nhập học về địa chỉ:

Trường Âm Nhạc Thi Thiên

Địa chỉ: 280/41/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3931.6598 - 0918.061.603. E-mail: amnhacthithien@gmail.com

HỖ TRỢ khách hàng»
 • Hỗ Trợ (Skype)
  • ĐT: 08 3931 6598

         0918 061 603