Piano

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PIANO CLASSIC - CĂN BẢN

Thứ hai, 15:31 Ngày 02/11/2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PIANO CLASSIC

 (Lớp căn bản)

LỚP PIANO CĂN BẢN I (Soạn theo giáo trình John Thompson - Sách học kèm theo: Method Rose, Deliateur)                       

I. Mục đích yêu cầu: Đàn các bài nhạc sử dụng các kỹ thuật “staccato”, “legato”, và thể hiện sắc thái, nhịp điệu của bài nhạc.

II. Thời gian học: 2 khoá, mỗi khoá 3 tháng (12 tiết), mỗi tuần 1 tiết.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên từ 8 tuổi trở lên đã qua lớp Vỡ Lòng.

IV. Chương trình học:

KHOÁ I (12 tiết)

KHOÁ II (12 tiết)

L.T. Ý nghĩa của “nhịp”. Phân tích các số nhịp 2/4, 3/4, 4/4. Tìm hiểu Cung & nửa Cung, hệ thống dấu hoá. Học thuộc lòng 1 số ký hiệu về sắc thái & tốc độ của bài nhạc.

T.H. Cách thả, cuốn cổ tay khi đàn (đàn phân câu), cách đàn “staccato” (cánh tay). Thay đổi vị trí của bàn tay trên đàn. Luyện ngón tay: sách Deliateur. Sử dụng kỹ thuật, sắc thái đã học vào 1 số bài (10 – 15 bài) trong đó có thể loại dân ca của Pháp, Đức…

L.T. Tìm hiểu về âm giai trưởng (0-3 dấu hoá). Giới thiệu về quãng, hợp âm trưởng (gốc & đảo).

T.H. Luyện ngón: (Sách déliateur). Làm quen cách đàn “staccato” (cổ tay). Cách thể hiện (diễn cảm) những đoạn nhạc cho đúng với tính chất của bài nhạc. Đàn các bản luân vũ, các tiểu phẩm có các kỹ thuật đã học (10 -15 bài). Ôn tập, kiểm tra.

LỚP PIANO CĂN BẢN II (Soạn theo giáo trình John Thompson - Sách học kèm theo: Method Rose, Deliateur)

I. Mục đích yêu cầu: Đàn hoàn thiện (có nhạc cảm, nhịp điệu…) một số tiểu phẩm của Mozart, Beethoven…, sử dụng các kỹ thuật légato, staccato, thế cánh tay, thả, cuốn cổ tay…

II. Thời gian học: 2 khoá, mỗi khoá 3 tháng (12 tiết), mỗi tuần 1 tiết.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên từ 8 tuổi trở lên, đã qua lớp Căn Bản I.

IV. Chương trình học:

KHOÁ I (12 tiết)

KHOÁ II (12 tiết)

L.T. Ôn các phần lý thuyết đã học. Phân biệt nốt đen & đen chấm. Phân tích nhịp 6/8. Tìm hiểu các ký hiệu D.S., D.C. …..

T.H. Luyện ngón: Déliateur. Bài nhạc: John Thompson & Method Rose (12 -15 bài). Tiếp tục tập các kỹ thuật đã học. Thực tập các bài nhạc nhịp 6/8, các bài nhạc có hình tiết tấu

 

 

Áp dụng các kỹ thuật đã học khi đàn một bản nhạc (thể hiện “ý tứ” của bài nhạc).

L.T. Phân tích nhịp đảo phách.

Nốt móc đôi s  Tiết tấu: ………………………………

 

T.H. Luyện ngón: Déliateur. Bài nhạc : John Thompson & Method Rose (12 -15 bài). Cách đàn tréo tay. Thế đánh của cánh tay tạo hiệu quả khi đàn hợp âm. Đàn hoàn thiện 1 tiểu phẩm của các nhạc sĩ danh tiếng (Mozart, Beethoven…).

 

 

 

HỖ TRỢ khách hàng»
  • Hỗ Trợ (Skype)
    • ĐT: 08 3931 6598

            0918 061 603