Guitar

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GUITAR MODERN

Thứ hai, 17:03 Ngày 02/11/2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GUITAR MODERN

LỚP GUITAR CĂN BẢN

I. Mục đích yêu cầu: Đàn giai điệu các bản nhạc đơn giản.

II. Thời gian học: 03 tháng (24 giờ), tuần học 2 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: các học viên mới bắt đầu học nhạc.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Tên, vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc ở khoá Sol. Ý nghĩa các hình nốt

 

 

T.H: Vị trí nốt nhạc trên đàn (I-III). Phối hợp 2 tay đàn giai điệu các bài nhạc có các hình nốt đã học.

 

L.T: Các nốt ngoài khuông nhạc. 

 

 

T.H: Thể hiện các tiết tấu:


L.T. Làm quen các tiết tấu


 

T.H: Đàn các bản nhạc đơn giản có các hình nốt, tiết tấu đã học.

Ôn tập, kiểm tra.

 

LỚP GUITAR MODERN I

I. Mục đích yêu cầu: Đàn giai điệu các bản nhạc phối hợp các hình tiết tấu ở lớp căn bản, có 1 dấu hoá. Thực hành các tiết điệu Slow, Slow Rock, Surf, Slow Surf, Slow soul, Valse. Nắm vững các hợp âm căn bản.

II. Thời gian học: 03 tháng (24 giờ), tuần học 2 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp CĂN BẢN hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ BA

L.T. Ý nghĩa nhịp 2/4; ¾; 4/4. (Giới thiệu hợp âm 3 nốt (thể trưởng). Tiết tấu:


 

T.H: Cách sử dụng phím đàn. Làm quen các hợp âm đơn giản, tiết điệu đơn giản:

Slow, Slow Rock, Valse

 

L.T. Ý nghĩa & thứ tự của dấu hoá. Cấu tạo hợp âm 3 nốt (thể thou).

Tiết tấu:

…………………..

Thực hành các bài nhạc có tiết điệu Slow, Valse (giai điệu & đệm). Làm quen Surf, Slow surf

L.T. Nắm vững vững các hợp âm căn bản. Ý nghĩa một số ký hiệu thường xuất hiện trong các bản nhạc. Tiết tấu:

………………………………….

T.H. Tiết điệu Slow soul. Đệm cho Solo (hoặc hát) tất cả các điệu đã học. Kiểm tra.

 

LỚP GUITAR MODERN II

I. Mục đích yêu cầu: Tự đàn (giai điệu & đệm) các bản nhạc có 2 đến 3 dấu hoá, tiết tấu phức tạp. Nắm vững các điệu đã học. Làm quen các tiết điệu Chachacha, Rhumba, Boléro.

II. Thời gian học: 03 tháng (24 giờ), tuần học 2 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp MODERN I hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ 3

L.T. Giới thiệu hợp âm 4 nốt. Xác định giọng (tone) cho bài nhạc. Đặt hợp âm cản bản cho bài nhạc

 

T.H. Tập Solo trên các vị trí III (trưởng & thứ). Làm quen hợp âm ở vị trí II-V. Các thể biến tấu Slow surf, Slow soul.

 

L.T. Xác định giọng & đặt hợp âm căn bản cho bài nhạc có 1 dấu hoá.

Tiết tấu:

T.H. Mở rộng các thế bấm hợp âm. Phát triển thể Solo từ vị trí III. Điệu Rhumba & biến tấu của nó.

L.T. Ôn tập các phần L.T. trọng tâm. Nhịp 2/2, 3/8, 6/8. Tiết tấu:

T.H. Nắm vững các điệu đã học. Tập hợp Solo – Đệm.

Ôn tập, Kiểm tra

 

LỚP GUITAR MODERN III

I. Mục đích yêu cầu: Nắm vững solo ở vị trí II – VII. Nắm vững các thế bấm hợp âm mở rộng. Tự đàn các bản nhạc có tiết tấu phức tạp. Tự đặt hợp âm cho bài nhạc (1 đến 4 dấu hoá). Nắm vững tất cả các điệu căn bản. Làm quen với câu lót đơn giản.

II. Thời gian học: 03 tháng (24 giờ), tuần học 2 buổi.

III. Đối tượng chiêu sinh: Các học viên đã học qua lớp MODERN II hoặc có trình độ tương đương.

IV. Chương trình học:

THÁNG THỨ NHẤT

THÁNG THỨ HAI

THÁNG THỨ 3

L.T. Đặt các hợp âm phụ trong bài nhạc. Xác định giọng, đặt hợp âm chính & phụ cho bài nhạc có 2 tấu hoá. Tiết tấu:

……………………………………….

T.H. Biến tấu các điệu đã học. Điệu Chachacha, Boston, Fox, Solo các bài nhạc tiết tấu phức tạp, tốc độ nhanh (các bài nhạc hiện hành).

L.T. Xác định giọng, đặt hợp âm chính & phụ cho bài nhạc có 3 dấu hoá. Một số biến tấu đơn giản trên giai điệu (lót câu).

T.H.Điệu Tango, Boston, và các biến tấu của nó. Làm quen với các câu lót đơn giản.

L.T. Xác định giọng, đặt hợp âm chính & phụ cho bài nhạc có 4 dấu hoá. Chọn tiết điệu phù hợp với âm hình tiết tấu.

 T.H. Biến tấu trên các hợp âm cho trước. Chuyển hợp âm theo giai điệu (không có hợp âm ghi sẵn).

Ôn tập, kiểm tra.

 

LỚP GUITAR MODERN NÂNG CAO

Đáp ứng cho các đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Guitar Modern (Solo-Chord-Bass), các đối tượng muốn tham gia vào các ban nhạc Chuyên nghiệp – Bán chuyên nghiệp.

 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC...

HỖ TRỢ khách hàng»
  • Hỗ Trợ (Skype)
    • ĐT: 08 3931 6598

            0918 061 603